გეოგრაფიული გაფართოება

ჩვენი წარმოებები სტრატეგიულად არის განაწილებული მთელ საქართველოში. თბილისის მაშტაბით ავჭალაში, ჩვენ ვაწარმოებთ ცემენტს, შავ ქვიშას, ინერტულ მასალებს და ბეტონს. ჩვენ ასევე ვაწარმოებთ და დისტრიბუციას ვუწევთ შეფუთულ ცემენტს და ყვითელ ქვიშას როგორც ცალობით ასევე ბითუმად. სურამში და გომში ჩვენ ვაწარმოებთ როგორც გაურეცხავ ქვიშას ასევე გარეცხილ ქვიშას. ფოთში ჩვენ ვაწარმოებთ სხვადასხვა ხარისხის ბეტონს სადაც ასევე განთავსებულია ყველაზე დიდი ცემენტის  წისქვილი. ნატანების მახლობლად ჩვენ გვაქვს  ბეტონის, ინერტული მასალების და შავი  ქვიშის წარმოებები.